Preview

Wat is ET-Healing?

ET staat voor Extra Terrestrial hetgeen buitenaards betekent. En healing staat voor heling of helen. Wat er gebeurt is dat de healer, degene die de healing verzorgd, contact maakt (channeling) met een energetische gids (een energie met een veel hogere frequentie dan dat wij hebben) van een buitenaardse dimensie.

Een energetische gids is niet zichtbaar voor ons, maar is wel overduidelijk voelbaar. Zeker voor de healer die contact maakt en heeft met deze gids. Maar er zijn ook hoog- en/of fijngevoelige mensen die dit contact kunnen voelen. Achter deze gids(en) staat een buitenaards team wat bestaat uit verschillende buitenaardse wezens (energieën). De healer heeft vaak alleen maar contact met zijn gids(en) en deze gids(en) stuurt vervolgens het team aan. Het team werkt samen met de gids(en) tijdens de sessie.

Healer
Even voor alle duidelijkheid. Een healer is niet iemand die de ander healed (heelt of geneest). Een persoon kan altijd alleen maar zichzelf healen. Niemand anders kan jou healen dan jij je zelf alleen. Dus wat een healer doet is een soort randvoorwaarden creëren voor de ontvanger, waarin de ontvanger het meest optimale resultaat kan boeken met betrekking tot zijn/haar reden van komst. Met het creëren van randvoorwaarden wordt bedoeld dat een healer een energetisch veld tot stand brengt, met zijn gids, waarin de ontvanger zich ook bevindt. In dit energetische veld bevindt zich informatie. Door gericht vragen te stellen in dit veld komen er gerichte antwoorden met betrekking tot doel, thema of probleem van de ontvanger. Daarnaast kunnen fysieke klachten van de ontvanger in dit veld opgelost worden.

In de praktijk
De ontvanger hoeft hier niets voor te doen. Hij/Zij ligt op een behandeltafel met ogen dicht (als de ontvanger dat prettig vindt) en probeert zich volledig te ontspannen. Hoe meer de ontvanger doet hoe minder er kan gebeuren, omdat je dan het proces in feite tegenwerkt. Het enige wat je “moet” proberen is jezelf te ontspannen en open te stellen voor dat wat mag komen.
De ontvanger wordt in principe verder niet aangeraakt. Dit lijkt soms wel zo tijdens de healing, maar dat is het buitenaardse team wat aan het werk is (door die energie lijkt het net alsof je aangeraakt wordt). Wel wordt er samengewerkt tussen healer en ontvanger. Juist deze samenwerking bevordert de hoeveelheid informatie die ontvangen mag worden. Deze samenwerking uit zich tijdens de sessie in contact met elkaar blijven houden door steeds weer opnieuw open en eerlijk aan te geven wat er bijvoorbeeld gezien / gehoord / gevoeld wordt. Door hier met elkaar open en eerlijk in gesprek over te blijven kunnen de mooiste inzichten tot stand komen.

De locatie
De locatie waar deze sessies plaatsvinden is in principe bij mij thuis in een aparte praktijkruimte. Dit is de meest gangbare vorm, maar dat hoeft niet per se. Een sessie kan ook bij iemand thuis plaatsvinden of bijvoorbeeld op afstand via telefoon of skype. Een sessie duurt in principe ongeveer 60-75 min.

Tintelingen door je lichaam
Een veelgehoorde vraag is hoe je nu weet dat dit een buitenaards contact is. Dit is een vraag die eigenlijk niet te beantwoorden is. Reden hiervoor is dat de vraag vanuit het hoofd komt, wat een lage frequentie heeft, en er contact wordt gemaakt met een buitenaardse gids, welke een hoge frequentie heeft. Het verschil in frequentie zorgt ervoor dat deze vraag niet vanuit de mind, dus de lagere frequentie, beantwoord kan worden. Het is net alsof er twee verschillende talen gesproken worden die niet begrepen kunnen worden. Om de lezers niet enorm teleur te stellen, kan ik de vraag deels proberen te beantwoorden. De healer voelt het overduidelijk wanneer er contact tot stand wordt gebracht. De energie(trilling) wordt enorm verhoogd, is dus echt duidelijk voelbaar, en er ontstaan allerlei lichamelijke sensaties. De meest voorkomende lichamelijke sensatie die voelbaar is, wanneer het contact tot stand gebracht wordt met de buitenaardse gids, zijn tintelingen door heel je lichaam. Buiten deze tintelingen merk ik persoonlijk vaak dat ik wankel op mijn benen sta, door de grote hoeveelheid energie die door mijn lichaam stroomt, wanneer ik staand een healing doe.

Tot slot
Tot slot een vertaling naar hoe het nu allemaal in de praktijk werkt.
Er wordt een afspraak gemaakt. Aan het begin van de sessie wordt kort besproken wat het doel en/of de reden van komst van de ontvanger is. Hierna mag de ontvanger op de behandeltafel gaan liggen, waarbij de ogen dichtgedaan worden (als de ontvanger dat prettig vindt) om zo goed mogelijk te kunnen ontspannen. Dit is de meest gangbare vorm. De healing kan ook plaatsvinden vanuit de fauteuil. Het is net wat de ontvanger het meest prettig vindt en hoe hij/zij zich het best kan ontspannen. Hoe meer open en ontspannen je bent, en hoe minder invloed je zelf wil uitoefenen op het proces, hoe meer er bereikt kan worden. 
Tijdens de sessie wordt er samengewerkt tussen healer en ontvanger. Hiermee wordt bedoeld dat er communicatie plaatsvindt tijdens de sessie waarbij er open en eerlijk aangegeven wordt wat er bijvoorbeeld gezien of gevoeld wordt of wat er opkomt in healer of ontvanger. Na de sessie wordt er nog kort nabesproken wat er in het energetische veld allemaal gebeurd en ontvangen is aan informatie en hoe de ontvanger hier in de praktijk mee aan de slag kan gaan. Tevens wordt er een geluidsopname gemaakt van de sessie die de ontvanger thuisgestuurd krijgt, zodat alles nog eens nageluisterd kan worden.

Voor meer informatie verwijs ik je graag door naar de website van Healing Centre Beyond Medicine: https://ethealing.nl/nl/.

LET OP
ZUIVER & PUUR kan geen garanties geven in welke vorm dan ook. Noch kan ZUIVER & PUUR verantwoordelijk gehouden voor wat dan ook. Als mens ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen leven waarin je je eigen keuzes maakt.
ZUIVER & PUUR kan je helpen, ondersteunen, coachen, adviezen geven, etcetera, maar je bent en blijft als mens zelf verantwoordelijk voor je eigen handelen. Raadpleeg bij gezondheidsklachten ook altijd een arts.

CONTACT

ZUIVER & PUUR
Praktijk voor bewustwording en persoonlijke ontwikkeling via ET-Healing

Vincent van Noord
Doctor Kuyperstraat 12
2982 XD Ridderkerk
Tel: +31(0)6 178 479 24
E-mail: vincent@zuiverenpuurcoaching.nl

KvK: 76859010
btw: NL003141491B20

STEL EEN VRAAG
OF MAAK EEN AFSPRAAK!
Versturen